Afspraken

Hieronder kan u een aantal afspraken vinden die gelden in Bibiche. Deze afspraken kan u tevens terugvinden in ons reglement dat u krijgt tijdens een rondleiding in het kinderdagverblijf.

Rondleiding en inschrijving

Wanneer u na de rondleiding beslist zich in te schrijven, krijgt u van Bibiche een overeenkomst. Op dit document dient u de startdatum van de opvang en de individuele weekregeling te vermelden.

De overeenkomst dient door de ouder(s) te worden ondertekend. Wanneer u ons het contract terugbezorgd en de reserveringskost betaald heeft, krijgt u van Bibiche een schriftelijke bevestiging van de reservatie.

U kan zich niet inschrijven zonder een rondleiding.

Tijdstip van opvang

De opvang is voorzien van maandag tem vrijdag van 7.00 u tot 18.30 u.

Prijs en betaling

Bibiche werkt met IKT waarbij de kostprijs van de opvang berekend zal worden op basis van uw inkomen.  Zie link.

Afwezigheid en vakantie

Op de overeenkomst dient u aan te geven hoeveel en welke dagen van de week uw kindje in opvang zal komen.

Vakantiedagen dienen 2 weken op voorhand doorgegeven te worden !

Vakantiedagen tijdens de maanden juli en augustus dienen doorgegeven te worden voor 15 mei.  Dit om onze vakantieplanning op te kunnen maken en ervoor te zorgen dat er voldoende onthaalouders aanwezig zijn.

De regels rond vakantie- en ziektedagen worden tijdens de rondleiding duidelijk gemaakt.

Het kinderdagverblijf zal jaarlijks gesloten zijn tijdens de kerstvakantie.

Op wettelijke feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten alsook tijdens brugdagen voorafgaand of volgend op een feestdag.

U kan de lijst met alle sluitingsdagen bekijken via onze website.

Ziekte

Wanneer uw kindje ziek is, dient u het kinderdagverblijf te verwittigen voor 08:30u.

Zieke kinderen worden alleen toegelaten wanneer er geen gevaar voor besmetting is en wanneer het kindje geen koorts of andere symptomen heeft.

Bij ziekte of ongeval dat zich voordoet in het kinderdagverblijf, zullen de ouders telefonisch gecontacteerd worden.  Wij vragen de ouders bij ziekte het kind af te halen. Indien nodig zal beroep gedaan worden op uw eigen huisarts, op een dokter in de buurt of de hulpdiensten.