Pedagogische visie

We werken met een team van zelfstandige onthaalmoeders om de opvang vlot te laten verlopen.

In het algemeen trachten wij de kinderen al spelenderwijs te laten leren. En dit door de gewone ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) op een leuke manier aan te bieden. In eerste instantie doen wij dit door een omgeving te creëren die warmte uitstraalt, die veilig, kindvriendelijk en leerrijk is en die bovendien zeer hygiënisch is.

Hoe we de opvang organiseren, de ruimtes indelen en onze pedagogische aanpak bijsturen, groeit steeds voort vanuit de visie dat het kind centraal staat. Al de rest wordt er rond gepland. We werken met een herkenbaar dagritme binnen een groepsopvang, maar dit gebeurt enkel op voorwaarde dat er met de individuele behoeftes en mogelijkheden van elk kind rekening wordt gehouden. Dit laatste kunnen we enkel bereiken door middel van een open communicatie met de ouders en tussen de onthaalmoeders onderling.

HEEL BELANGRIJK : wij hechten zeer veel belang aan de samenwerking met, en de participatie van de ouders.  Dit willen wij bereiken door zowel mondelinge als schriftelijke informatie (heen – en – weer kaftje) uit te wisselen.

Hoe evalueren wij dit alles ?

In de eerste plaats door middel van Z-KWAPOI ( = Zelfevaluatie-instrument voor de pedagogische opvangkwaliteit in Particuliere opvanginstellingen).

Dit instrument werkt met 5 onderdelen (rustsituatie, eetsituatie, verzorging en zindelijkheid, activiteiten en speelgoed en onthaal). Deze worden ieders afzonderlijk geobserveerd en krijgen een score tussen 1 en 7, waarbij 1 slecht is en 7 uitstekend. Jaarlijks krijgen we hierop een controle van Kind & Gezin. Met een gemiddelde scoren van 5 blijven we werken aan de kwalitatieve aanpak.

Ook het observeren van de kinderen zelf, met name hun welbevinden en betrokkenheid, bepaald onze manier van werken. Deze twee items worden geëvalueerd aan de hand van ZIKO = Zelfevaluatie Instrument van welbevinden en betrokkenheid bij Kinderen in de Opvang. Centraal staat hierbij: ‘het zich leren verplaatsen in de leefwereld van kinderen, het zich ten volle kunnen voorstellen hoe zij de wereld zien en beleven.

Aanpak

Voor de groep van de baby’tjes is er niet echt een dagstructuur, zij volgen elk hun eigen ritme en hun eigen behoeften.  Hierbij trachten wij zo veel mogelijk de gewoontes van thuis door te trekken binnen de opvang, zodat het kind zich veilig en goed voelt.  De basis behoeftes staan hier centraal: een uitgerust kind met een goed gevuld buikje in een comfortabele omgeving.  Geregeld een knuffel, liedjes zingen en bewust worden van zichzelf en de omgeving om zo op te groeien tot een flinke peuter.

Voor de peuters : Rekening houdend met de eigenheid van elk kind is het de bedoeling dat zij groeien binnen het groepsgebeuren en zo voorbereid worden op de kleuterschool. Ze leren rekening houden met elkaar, hun beurt afwachten, sociale vaardigheden worden geoefend en zelfstandigheid gestimuleerd.

Voorbeeld van een Dagvoorstelling

07.00 u tot 09.00 u: aankomst van de kindjes, zelfstandig spelen onder toezicht
09.00 u tot 10.00 u: soep of een koek, verzorgingsmoment, sommigen doen een dutje
10.00 u tot 11.15 u: groepsactiviteit of groepsspel
11.15 u tot 12.15 u: warm middagmaal vers bereid
12.15 u tot 12.45 u: verzorging, voorbereiding middagdut
12.45 u tot u: slapen volgens individuele behoefte
14.30 u tot 15.30 u: groepsactiviteit, bv. schilderen, zang en dans,…
15.00 u tot 16.00 u: fruitpap voor de kleintjes, stukje fruit en zuivelproduct voor de grotere kindjes.
15.30 u tot 16.30 u: verhaaltje voorlezen, poppenkast, buiten spelen, … dutje voor wie er behoefte aan heeft.
16.30 u: boterham tijd voor de groteren, dit dient als laatste time – out en geeft hen het signaal dat de dag bijna ten einde is en mama of papa snel zal komen.
16.30 u tot 18.30 u: kinderen worden klaargemaakt om naar huis te gaan. Tot het zover is spelen ze vrij onder toezicht.

!!! Dit is slechts een voorbeeld om te laten zien hoe we de dag een beetje plannen. Maar onze dagplanning is sterk afhankelijk van het aantal aanwezige kindjes, de gemiddelde leeftijd, de tijdstippen wanneer de kindjes komen en gaan en zeker van de individuele behoeften van elk kind!!!

Observatie

Sinds januari 2009 zijn we gestart met de observatie van elk individueel kind.   Hierbij komen motoriek, sociaal contact, zelfstandigheid, verstandelijke en verbale ontwikkeling, eten,slapen, zindelijkheid en spel aan bod.  Dit wordt in team besproken indien er problemen of opmerkingen zijn.  Deze worden dan aan de ouders meegedeeld in een persoonlijk gesprek indien we het nodig achten.

Op deze manier kunnen we in overleg met de ouders afspraken maken over hoe we bepaalde zaken zullen benaderen zodat de lijn kan doorgetrokken worden tussen de opvang en thuis