Wij zijn geen eiland

Ons kinderdagverblijf wil geen eiland zijn. In het verleden zochten we reeds contact met verschillende andere opvanginitiatieven om eventueel ouders te kunnen doorsturen naar andere creches indien de plaatsen allemaal bezet waren. Sinds enkele jaren is dit meer op structurele basis dankzij een aantal vaste organen binnen de gemeente of stad. ( zie beneden ).

We hebben geregeld contact / overleg met andere opvangpartners binnen de gemeente en stad waar Bibiche actief is. Dit om van elkaar te leren of om gezamelijke opvangnoden aan te pakken. Er werden ook reeds een aantal activiteiten georganiseerd, bv. gezamelijke opleidingen, muziekfestival, fietstocht langs alle initiatieven in groep, gezamelijke opendeurdag, . . .

Hieronder kan u de structuren vinden waarvoor wij ons engageren binnen de gemeente en stad.

LOK Mortsel

Het lokaal overleg kinderopvang ( LOK ) is een adviesraad waarin de verschillende opvanginitiatieven uit de stad, de scholen, ouderverenigingen, gezinsbond, jeugddienst,… vertegenwoordigd zijn. Ook individuele burgers met interesse voor lokaal kinderopvangbeleid kunnen deelnemen aan het lokaal overleg kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang adviseert het stadsbestuur bij het nemen van beslissingen in verband met kinderopvang in Mortsel.

Het lokaal overleg kinderopvang bestaat uit een algemene vergadering met stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Een ambtenaar van de dienst sociale zaken neemt het secretariaat waar.  Het lokaal overleg kinderopvang wil het stadsbestuur blijven adviseren en ondersteunen bij het uitbouwen van kinderopvang in Mortsel.

LOK Hove

Het lokaal overleg kinderopvang ( LOK ) is een gemeentelijke adviesraad.  Ze geeft advies aan het lokaal bestuur over kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang.
Ze legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang.