Wij zijn geen eiland

Ons kinderdagverblijf wil geen eiland zijn. In het verleden zochten we reeds contact met verschillende andere opvanginitiatieven om eventueel ouders te kunnen doorsturen naar andere creches indien de plaatsen allemaal bezet waren. Sinds enkele jaren is dit meer op structurele basis dankzij een aantal vaste organen binnen de gemeente of stad. ( zie beneden ).

We hebben geregeld contact / overleg met andere opvangpartners binnen de gemeente en stad waar Bibiche actief is. Dit om van elkaar te leren, of om gezamelijke opvangnoden aan te pakken. Er werden ook reeds een aantal activiteiten georganiseerd, bv. gezamelijke opleidingen, muziekfestival, fietstocht langs alle initiatieven in groep, gezamelijke opendeurdag, . . .

Hieronder kan u de structuren vinden waarvoor wij ons engageren binnen de gemeente en stad.

CKO Mortsel

cko5flogoweb.77215399Het Centrum voor Kinderopvang Mortsel (CKO Mortsel) is een samenwerkingsverband tussen verschillende opvanginitiatieven in de stad.

Bibiche maakt hiervan actief deel uit.

De samenwerking kan kansen bieden om efficiënter om te gaan met de grote nood aan kinderopvang in onze stad.  Het stadsbestuur van Mortsel regisseert het samenwerkingsproces. Ouders en kinderen zijn vrij om opvang te kiezen die het beste bij hen past.

Elke opvangvoorziening werkt autonoom en binnen de samenwerking is er respect voor ieders eigenheid. Door samen te werken, wordt er gestreefd naar meer tegemoet te komen aan de behoeften van alle betrokkenen: ouders, externe partners, opvangvoorzieningen en kinderen !

Bibiche stond o.a in voor de mede-coördinatie van het muziekfestival Muizemuze voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar.

Ook bij het uitwerken en testen van de modules van de nieuwe website www.kinderopvangmortsel.be hebben wij veel werk gehad.  Maar uiteindelijk bereikten we toch het gewenste resultaat.

Het CKO heeft sinds kort een verlenging verkregen van Kind & Gezin om nog minstens een jaar verder te werken. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

LOK Mortsel

Het lokaal overleg kinderopvang ( LOK ) is een adviesraad waarin de verschillende opvanginitiatieven uit de stad, de scholen, ouderverenigingen, gezinsbond, jeugddienst,… vertegenwoordigd zijn. Ook individuele burgers met interesse voor lokaal kinderopvangbeleid kunnen deelnemen aan het lokaal overleg kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang adviseert het stadsbestuur bij het nemen van beslissingen in verband met kinderopvang in Mortsel.

Het lokaal overleg kinderopvang bestaat uit een algemene vergadering met stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Een ambtenaar van de dienst sociale zaken neemt het secretariaat waar.  Het lokaal overleg kinderopvang wil het stadsbestuur blijven adviseren en ondersteunen bij het uitbouwen van kinderopvang in Mortsel.

LOK Hove

Het lokaal overleg kinderopvang ( LOK ) is een gemeentelijke adviesraad.  Ze geeft advies aan het lokaal bestuur over kinderopvang.

Het lokaal overleg kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang.
Ze legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang.

Er is een goede samenwerking tussen de verschillende partners. Bv via het LOK startte Bibiche in 2005 de naschoolse opvang in de Rodenbachschool voor 50 kinderen om zo de wachtlijsten van de Mikado ( gemeentelijke opvang ) weg te werken.