Beschikbaarheid - Availability - Disponibilité

Stap 1 : uw opvangwensen ! - your daycare needs! - votre souhaite de garde!

Bepaal vanaf welke datum u opvang nodig heeft en op welke dagen van de week.

Determine the startdate and which days of the week you need.

Déterminer la date de début et quels jours du semain que vous avez besoins.

Stap 2 : Stuur ons een mail ! - Send us an e-mail ! - Envoyez-nous un email !

Gebruik deze link om uw aanvraag door te sturen.           

            Your request.  Votre requête!

Eventuele extra vragen kan u ook in de e-mail zetten.      

            Extra questions are possible.      Des questions en plus sont possible.

We trachten alle nieuwe aanvragen binnen een periode van 1 week tot 10 dagen te beantwoorden.  

             We try to answer within one week.     Nous essayons de répondre pendants une semaine.

Stap 3 : Bevestiging en rondleiding ! Confirmation and tour ! Confirmation et visite d'information !

Indien onze beschikbaarheid van vrije dagen voldoet voor u, kunnen we een afspraak maken voor een rondleiding.  We doen geen rondleiding zonder voorafgaande plaatsaanvraag via e-mail of telefoon.

De rondleiding duurt ong. 1 uur en gebeurt tussen 8 u en 16 u omdat wij willen dat u – naast het bekomen van uitleg over de werking en ons reglement – u ook onze werking in volle gang kan aanschouwen. U krijgt tijdens de rondleiding uitgebreid de kans om alle ruimtes te bekijken en de nodige vragen te stellen.  Na de rondleiding heeft u een week tijd om een beslissing te nemen.

The tour lasts approximately 1 hour and takes place between 8 am and 4 pm.

 La visite dure environ 1 heure et se déroule entre 8h et 16h.
Stap 4 : Inschrijving ! Signing up ! Inscription !

Als u besloten heeft uw kind aan ons toe te vertrouwen, vragen wij u een overeenkomst in te vullen.  Na de verwerking  krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.  Zie ook Afspraken.

Mocht u bij ons geen plekje vinden, dan kan u terecht op de website van Kind & Gezin voor andere opvangadressen.