Betaling volgens inkomen

Sinds de invoering van de inkomens gerelateerde ouderbijdrage kunnen we niet zo maar zeggen wat de opvang voor u als ouder uiteindelijk gaat kosten.   We verwijzen u hiervoor graag naar onderstaande procedure.

Stap 1 : Wat heb je nodig ?

De prijs die u zal betalen hangt af van uw inkomen en gezinssituatie.

U dient voor de berekening aan te loggen op de website van Kind en Gezin.  

Hou eventuele bewijsstukken goed bij, want Kind & Gezin zal aan de hand van steekproeven controleren of het tarief werd berekend met de juiste gegevens.

Stap 2 : Bereken de opvangprijs

Via de website van Kind en Gezin

Surf naar http://mijn.kindengezin.be. Klik door naar Inkomenstarief aanvragen of simuleren. 

Vul de schermen in met de gevraagde gegevens om een simulatie te doen of een attest inkomenstarief aan te vragen.  Kind & Gezin verwerkt je gegevens en bezorgt je het attest.

Het ‘attest voor de ouder’ vermeldt de code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ moet u aan ons bezorgen.  Bibiche heeft dit attest nodig om opvanggegevens door te geven aan Kind & Gezin.

Zorg er voor dat het attest geldig is vanaf de 1ste van de maand waarin uw kind komt wennen.

Bij problemen: contacteer de Kind & Gezin-lijn via 078/150.100.

Stap 3 : Opvolging en verwerking

Een nieuw attest aanvragen wanneer je tarief verandert :

  • mag je doen wanneer je huidig gezinsinkomen minstens 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op basis waarvan de opvangprijs berekend werd.
  • mag je doen wanneer het aantal kinderen dat je ten laste hebt, toeneemt ( bv.  Er wordt een broertje of zusje geboren ).  Je krijgt de korting vanaf de eerste dag van de maand nadat je deze wijziging hebt meegedeeld.
  • moet je doen wanneer de gezinssamenstelling verandert op het niveau van de ouders.  De prijs wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de wijziging van de gezinssamenstelling.

Voor het aanvragen van een aangepast attest, zie stap 2.

Stap 4 : Facturen en betaling

U zal de maandelijkse facturen ontvangen per mail telkens in het begin van de maand.   De factuur omvat de kosten voor de afgelopen maand.

De factuur bevat volgende details :

1. Opvangkosten

De opvangprijs wordt berekend met het opvangtarief voor je kind en met de maandelijkse totalen van de opvangmomenten.

2. Eventuele bijkomende kosten

  • Administratie- en facturatiekost
  • Verzorgings- en afvalverwerkingskosten
  • Eventuele ongerechtvaardige afwezigheden
  • Wanbetaling en incasso kosten bij laattijdige betaling bijkomende kosten

Deze factuur dient betaald te worden aan Bibiche via domiciliëring.

Van de gedane betalingen krijgt u van Bibiche jaarlijks een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte kan doen, zodat u de kosten voor kinderopvang kan inbrengen. Dit is enkel geldig voor kinderen tem 12 jaar.

We hebben ons best gedaan de nodige stappen voor u op een rijtje te zetten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kan ons steeds bereiken via mail of telefoon.