Betaling volgens inkomen

Sinds de invoering van de inkomens gerelateerde ouderbijdrage kunnen we niet zo maar zeggen wat de opvang voor u als ouder uiteindelijk gaat kosten.   Let op : de bijdrage volgens inkomen is enkel van toepassing voor onze kinderdagverblijven Mortsel en Hoveniertjes.  Voor Tribiche hanteren we een vaste maandprijs. 

Stap 1 : Wat heb je nodig ?
De prijs die u zal betalen hangt af van uw inkomen en gezinssituatie.

U heeft voor deze berekening uw laatste aanslagbiljet nodig.  Heb je geen aanslagbiljet, neem dan de meest recente loonfiche.   Wanneer je niet getrouwd bent en officieel samenwoont, neem je het aanslagbiljet ( of, als er een geen aanslagbiljet is, de loonfiche ) van de beide partners.

Hou de bewijsstukken goed bij, want Kind & Gezin zal aan de hand van steekproeven controleren of het tarief werd berekend met de juiste gegevens.

Stap 2 : Bereken de opvangprijs

Mogelijkheid 1 : Via de website van Kind en Gezin

Surf naar http://mijn.kindengezin.be. Klik door naar Inkomenstarief aanvragen of simuleren. 

Vul de schermen met de gegevens over je kind in, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het aantal kinderen ten laste. Kind & Gezin verwerkt je gegevens en stuurt je met de post 2 attesten. Het ‘attest voor de ouder’ vermeldt de code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de code voor je kind. Bibiche heeft dit attest nodig om opvanggegevens door te geven aan Kind & Gezin.

Mogelijkheid 2 : Via de Kind & Gezin-lijn

Bel naar het nummer 078/150.100.

Een medewerker van Kind & Gezin zal je gegevens vragen over je kind in, je adres, je gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het aantal kinderen ten laste. Kind & Gezin vraagt je per brief de gegevens te bevestigen die je aan de telefoon hebt opgegeven. Deze brief stuur je ondertekend terug naar Kind & Gezin. K&G verwerkt je gegevens en stuurt je met de post 2 attesten. Het ‘attest voor de ouder’ vermeldt de code voor je kind en het tarief dat voor jou geldt. Het ‘attest voor de opvang’ vermeldt alleen de code voor je kind. Bibiche heeft dit attest nodig om opvanggegevens door te geven aan Kind & Gezin.

Stap 3 : Opvolging en verwerking

Een nieuw attest aanvragen wanneer je tarief verandert :

  • mag je doen wanneer je huidig gezinsinkomen minstens 20% lager ligt dan het gezinsinkomen op basis waarvan de opvangprijs berekend werd.
  • mag je doen wanneer het aantal kinderen dat je ten laste hebt, toeneemt ( bv.  Er wordt een broertje of zusje geboren ).  Je krijgt de korting vanaf de eerste dag van de maand nadat je deze wijziging hebt meegedeeld.
  • moet je doen wanneer de gezinssamenstelling verandert op het niveau van de ouders.  De prijs wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de wijziging van de gezinssamenstelling.

Voor het aanvragen van een aangepast attest, zie stap 2.

Stap 4 : Facturen en betaling

U zal de maandelijkse facturen ontvangen per mail telkens in het begin van de maand.   De factuur omvat de kosten voor de afgelopen maand.

De factuur bevat volgende details :

1. Opvangkosten

De opvangprijs wordt berekend met het opvangtarief voor je kind en met de maandelijkse totalen van de opvangmomenten.

2. Eventuele bijkomende kosten

  • Administratie kost
  • Eventuele plusdagen
  • Wanbetaling en incasso kosten bij laattijdige betaling bijkomende kosten

Deze factuur dient betaald te worden aan Bibiche via domiciliëring.

Van de gedane betalingen krijgt u van Bibiche jaarlijks een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte kan doen, zodat u de kosten voor kinderopvang kan inbrengen. Dit is enkel geldig voor kinderen tem 12 jaar.

We hebben ons best gedaan de nodige stappen voor u op een rijtje te zetten.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kan ons steeds bereiken via mail of telefoon.